AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Změna pravidel pro lesní hospodáře v národní přírodní rezervaci Rejvíz

Změna pravidel pro lesní hospodáře v národní přírodní rezervaci Rejvíz

Změna pravidel pro lesní hospodáře v národní přírodní rezervaci Rejvíz

10.6.2019

Důvodem je významná gradace kůrovců v okolních hospodářských lesích, ale i meziroční zvýšení kůrovcové populace uvnitř rezervace.

„Máme v ruce aktuální výsledky vyhodnocení vývoje kůrovce v okolních hospodářských smrčinách, ale i ve vlastní rezervaci z posledních let, založené na leteckém snímkování i podrobném terénním monitoringu. Ty ukazují více než pětinásobný nárůst počtu kůrovcových stromů mezi lety 2017 a 2018. Vyhodnotili jsme, že za těchto okolností je neefektivní dále pokračovat v provádění šetrných asanačních zásahů. Na více než 85 % jádrového území rezervace (240 ha) již proto nebude nadále prodlužována výjimka z ochranných podmínek rezervace a proti kůrovcům se zde nebude zasahovat,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.

Asanace kůrovcem napadených stromů v omezeném rozsahu může probíhat pouze v okrajovém přibližně 80-150 m širokém pásu v návaznosti na hospodářské lesy sousedního vlastníka a to bez použití chemických přípravků a stejně jako dosud - s ponecháním veškerého dřeva na místě.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR řeší průběžně ve spolupráci s Lesy ČR, s. p. zajištění bezpečnosti návštěvníků při pohybu na území rezervace, zejména  kácení rizikových souší podél turistických stezek.

Foto: Petr Šaj

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt