AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Konference Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování

Konference Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování

Konference Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování

24.1.2020

Pořádá ji 4.2.2020 AOPK ČR společně s ČZU, Fakultou životního prostředí.

Urbanizace je fenoménem, který dlouhodobě mění krajinu, její vzhled i funkce. Některé projevy urbanizace přitom jednoznačně ohrožují přírodní hodnoty krajiny a překrývají také cenné historické stopy lidské činnosti v krajině. Naštěstí jsou ale k dispozici nástroje, kterými lze urbanizaci usměrňovat a ochránit tak jak přírodní, tak kulturně historické hodnoty krajiny. Klíčovou roli hraje územní plánování, které umožňuje sladit různé veřejné i soukromé zájmy a dosáhnout konsenzu při řešení rozvoje území. Potenciál územního plánování jako nástroje ochrany krajiny však stále není v praxi plně využíván. Konference si klade za cíl představit koncepty, které mohou s usměrňováním urbanizace výrazně pomoci.

Program je rozdělen do tří bloků:

  • Krajina – kulturní prostředí utvářející prostor pro život

  • Přírodní hodnoty a ochrana v ÚP a ve výstavbě

  • Rekodifikace stavebního práva

konference AOPK_2020.pdf

Registrace ukončena.

 

Jedná se již o šestou konferenci, kterou obě instituce společně pořádají. Přednášky z minulých konferencí si můžete prohlédnout zde:

http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/vystupy-z-konferenci-a-seminaru/

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt