AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

27.12.2018

Nová verze standardu byla schválena a zveřejněna 21.12.2018.

 

Standard definuje genofondové plochy cílových vyjmenovaných druhů dřevin důležitých pro uchování krajinného rázu České republiky a pro podporu biodiverzity zemědělské krajiny. Stanovuje povinné hodnoty a postupy při zakládání těchto ploch a jejich údržbě. Definuje způsoby využití ploch, pro podporu tradičně pěstovaných odrůd v jejich návratu do krajiny a pro získávání dalších poznatků nezbytných pro regulaci hospodárného využití veřejných prostředků.

Standard je ke stažení zde.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt