AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Vzácný orel mořský zastřelen

Vzácný orel mořský zastřelen

Vzácný orel mořský zastřelen

12.4.2016

Pracovníci AOPK ČR podali trestní oznámení na neznámého pachatele.

Mrtvý pták byl nalezen  u Hlohovce na Břeclavsku.  Zvíře nemělo pařáty, následný rentgen prokázal, že bylo zasaženo velkým množstvím broků. Jeho lov je přitom zákonem zakázán. Orel mořský totiž patří mezi kriticky ohrožené živočichy, v České republice hnízdí přibližně pouhých 100 párů.  

 „To, že mrtvý pták neměl pařáty, by mohlo nasvědčovat tomu, že byl chycen do želez a následně zastřelen. Domníváme se proto, že mohl být spáchám trestný čin týrání zvířete zvláště  surovým nebo trýznivým způsobem. Podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele a požádali policii, aby nás informovala o průběhu vyšetřování. Mrtvý pták byl zhruba čtyřletý, to znamená, že se už mohl rozmnožovat a posílit tak zdejší populaci,“ vysvětluje Vlastimil Sajfrt z AOPK ČR, regionálního pracoviště Jižní Morava.

 Orel mořský je největším evropským orlem, obývá především nížiny. U nás se vyskytuje zejména v okolí rybníků a jiných větších vodních  ploch. Potravu tvoří především ryby a vodní ptáci, v menší míře i různí savci. Z naší krajiny během devatenáctého a dvacátého století úplně vymizel, první úspěšné hnízdění po této dlouhé přestávce proběhlo v roce 1986. Orly mořské ohrožuje především člověk.

 „Pytláci zabíjejí tato jedinečná zvířata především jedem, ročně jich tak zahyne kolem desítky. Jsem přesvědčen, že kdyby se podařilo viníky vypátrat, působilo by to na ostatní jako výstraha a mnoha zvířatům by to zachránilo život. Stát vynakládá nemalé úsilí na ochranu ohrožených druhů zvířat, pokud si však neporadí s pytláctvím, přijdou vynaložené finanční prostředky i energie  nazmar,“ vysvětluje Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 Podle zákona o ochraně přírody a krajiny hrozí fyzické osobě za usmrcení zvláště chráněného živočicha pokuta až 100 000 Kč. Mohlo by se ale jednat také o trestný čin podle trestního zákoníku, kde může být trest až tři roky odnětí svobody.

RTG snímek dokazuje přítomnost velkého množství broků. To dokládá, že pták musel být zastřelen z bezprostřední blízkosti. 

RTG_1

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt