AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Výzva TA ČR - program Éta

Výzva TA ČR - program Éta

Výzva TA ČR - program Éta

14.9.2020

Prosíme ty, kteří mají zájem o spolupráci s AOPK ČR, aby nám své podklady dodali do 29. 9. 2020.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 2. 9. 2020 pátou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA:

https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/pata-verejna-soutez/

Vzhledem k termínu možnosti podání záměrů (15. 10. 2020) a vzhledem k počtu očekávaných žádostí uchazečů o to, aby AOPK ČR plnila roli aplikačního garanta, upozorňujeme, že z důvodu nutnosti schvalovacího procesu v AOPK ČR je nutné, aby uchazeč dodal potřebné podklady (zejm. popis záměru a návrh, Letter of Intent) do 29. 9. 2020. Žádáme uchazeče o průběžné konzultace tak, aby bylo možné upřesnit případné nejasnosti v záměru a roli AOPK ČR.

Autor snímku: Šárska Mazánková

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt