AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Výzva TA ČR - program Prostředí pro život

Výzva TA ČR - program Prostředí pro život

Výzva TA ČR - program Prostředí pro život

4.6.2021

Prosíme ty, kteří mají zájem o spolupráci s AOPK ČR, aby nám své podklady dodali do 15. 6. 2021.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. 4. 2021 pátou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život:
https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/pata-verejna-soutez-2/

Vzhledem k termínu možnosti podání záměrů (30. 6. 2021) a vzhledem k počtu očekávaných žádostí uchazečů o to, aby AOPK ČR plnila roli aplikačního garanta, upozorňujeme, že z důvodu nutnosti schvalovacího procesu v AOPK ČR je nutné, aby uchazeč dodal potřebné podklady (zejm. popis záměru a návrh Letter of Intent) do 15. 6. 2021. Žádáme uchazeče o průběžné konzultace tak, aby bylo možné upřesnit případné nejasnosti v záměru a roli AOPK ČR.

Foto: Archiv AOPK ČR.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt