AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Výzva TA ČR - program Kappa

Výzva TA ČR - program Kappa

Výzva TA ČR - program Kappa

10.1.2020

Prosíme ty, kteří mají zájem o spolupráci s AOPK ČR, aby nám své podklady dodali do 10. února 2020.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska:

https://www.tacr.cz/soutez/program-kappa/prvni-verejna-soutez-kappa/

Vzhledem k blížícímu se termínu možnosti podání záměrů (27. 2. 2020) a vzhledem k počtu očekávaných žádostí uchazečů o to, aby AOPK ČR plnila roli aplikačního garanta, upozorňujeme, že z důvodu nutnosti schvalovacího procesu v AOPK ČR je nutné, aby uchazeč dodal potřebné podklady (zejm. popis záměru a návrha Letter of Intent) do 10. 2. 2020. Žádáme uchazeče o průběžné konzultace tak, aby bylo možné upřesnit případné nejasnosti v záměru a roli AOPK ČR.

Kontaktní osoba pro zasílání podkladů: Karel Chobot, e-mail: karel.chobot@nature.cz, tel.: 283 069 105


Autor snímku: Zdeněk Hanč

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt