AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Výzva TA ČR – Program Éta

Výzva TA ČR – Program Éta

Výzva TA ČR – Program Éta

2.10.2019

Prosíme ty, kteří mají zájem o spolupráci s AOPK ČR, aby nám své podklady dodali do 7. října 2019.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA:

https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/treti-verejna-soutez-eta/

Vzhledem k blížícímu se termínu možnosti podání záměrů (31. 10. 2019) a vzhledem k počtu očekávaných žádostí uchazečů o to, aby AOPK ČR plnila roli aplikačního garanta, upozorňujeme, že z důvodu nutnosti schvalovacího procesu v AOPK ČR je nutné, aby uchazeč dodal potřebné podklady (zejm. popis záměru a návrh „Letter of Intent“) do 7. 10. 2019. Žádáme uchazeče o průběžné konzultace tak, aby bylo možné upřesnit případné nejasnosti v záměru a roli AOPK ČR.

Foto ilustrační: D. Velehradský

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt