AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Výsypky, haldy, lomy. Přečtěte si nové číslo časopisu Ochrana přírody

Výsypky, haldy, lomy. Přečtěte si nové číslo časopisu Ochrana přírody

Výsypky, haldy, lomy. Přečtěte si nové číslo časopisu Ochrana přírody

28.8.2021

Obálku zdobí fotografie pestré mozaiky biotopů na vnitřní straně lomu Vršany.

Časopis otevírá úvodník Pavla Pešouta, který konstatuje, že mezi odbornou veřejností není sporu o tom, že území ovlivněná těžbou mají velký přírodovědný význam. S ukončováním těžby hnědého uhlí je využití jejich ekologické obnovy aktuálnější než kdy jindy. Pro ČR by to podle něj byla příležitost k naplnění závazků v rámci Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a také vhodný příspěvek k Desetiletí obnovy ekosystémů, vyhlášenému OSN v roce 2019.

V dalších článcích se dozvíte, co láká bezobratlé na hnědouhelné výsypky, dozvíte se, jak se v krajině po těžbě žije ptákům, a zjistíte, jaké lišejníky a rostliny našly domov na haldách, které zůstaly na Příbramsku po těžbě uranu. Jan Frouz se v dalším textu pokouší odpovědět na otázku, jak si stojí plochy ponechané spontánní sukcesi v porovnání s rekultivovanými v některých ekosystémových funkcích, jako je primární sukcese, hromadění uhlíku v ekosystémech, zadržování vody a podobně.  Ekologické obnově se věnuje i rozhovor – Karel Prach popisuje třicet let zkušeností v této oblasti.

V časopise ale najdete i jiná témata. Pavel Pešout a Pavel Štěrba shrnují deset let využívání standardů péče o přírodu a krajinu. Pracují s nimi projektanti, objednatelé, realizátoři prací či hodnotitelé žádostí z nejrůznějších programů. Ve spolupráci s akademickými pracovišti jich AOPK ČR zveřejnila již tři desítky, zhruba stejný počet se připravuje.

Jak se vyvíjela ochrana přírody v chráněné krajinné oblasti Poodří, která letos oslavila třicet let od svého vyhlášení, se dočtete v bilančním článku Radima Jaroška. Rubrika Právo v ochraně přírody nabízí hned dva zajímavé texty – jeden o usměrňování výstavby v sídlech s ohledem na krajinný ráz, druhý o půl roce praxe s novelou liniového zákona.

Přejeme inspirativní čtení.

Jednotlivé články najdete v tištěné formě v časopisu a na webu https://www.casopis.ochranaprirody.cz/.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt