AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Vyšlo poslední letošní číslo časopisu Ochrana přírody

Vyšlo poslední letošní číslo časopisu Ochrana přírody

Vyšlo poslední letošní číslo časopisu Ochrana přírody

23.12.2015

Otevírá jej úvodník ministra životního prostředí Richarda Brabce, který popisuje nedávnou klimatickou konferenci v Paříži.

Tématu změny klimatu – přesněji řečeno adaptaci na ni v podmínkách České republiky – je věnován i text Jiřího Klápštěho a  Lindy Frankové. 

Rubrika Výzkum a dokumentace se zaměřuje čtvrtému mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice.  Zajímavý článek připravil Vladimír Bejček a Karel Šťastný.

Do lesů Bílých Karpat se ponoříte při četbě obsáhlého článku Bohumila Jagoše. Deset let chráněné krajinné oblasti Český les si připomenete v rubrice Zaměřeno na veřejnost, význam dřevin ve městě pro biodiverzitu popisuje článek Tomáše Kučery.

Obsáhlý rozhovor s ředitelem pražské zoologické zahrady Miroslavem Bobkem vedl František Pojer.

Archiv starších čísel najdete zde

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt