AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

30.3.2016

Začíná právě dnes.

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí začíná právě dnes. Žádosti o podporu mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

„Doufám, že žadatelé mají v zásobě dostatek dobrých nápadů, aby se evropské peníze skutečně využily tak, aby pomohly naší přírodě a krajině. Zkušenosti z minulého programového období ukazují, že to jde [1],“ vysvětluje František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Alokace otevřených výzev na specifické cíle 4.1 (výzva č. 27), 4.2 (výzva č. 28) a 4.4 (výzva č. 30) činí celkem 527,6 mil. Kč. Maximální výše podpory je v případě 27. výzvy cílené na zajištění péče o území národního významu i 28. výzvy zaměřené na zvýšení biodiverzity 85 %, v případě 30. výzvy na zlepšení kvality prostředí v sídlech je podpora 60 %. Příjem žádostí potrvá do 31. 5. 2016. Výzvy vyhlašuje MŽP prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [2].

Výzva na zbývající specifický cíl 4.3 bude pro příjem žádostí otevřena 8. 4. 2016 a žadatelé budou moci projekty podávat až do 30. 6. 2016. Již nyní je tedy vhodná doba pro začátek příprav nových projektů.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Dokumenty k 27.výzvě

Dokumenty k 28.výzvě

Dokumenty k 30.výzvě

Poznámky:

[1] Zajímavé projekty, které v minulých letech pomohly naší přírodě, shrnuje sborník z konference Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů. Najdete jej na: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/239/029978.pdf?seek=1435655288

[2] AOPK ČR je tzv.  zprostředkujícím subjektem pro PO4, odpovídající za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.
 

Foto: bělásek ovocný, Zdeněk Patzelt

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt