AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Velký Pařezitý rybník u Telče se dnes po rekonstrukci začal napouštět

Velký Pařezitý rybník u Telče se dnes po rekonstrukci začal napouštět

Velký Pařezitý rybník u Telče se dnes po rekonstrukci začal napouštět

16.9.2019

Hlavní část opravy je hotová, závěrečné práce budou dokončeny do konce října.

Rekonstrukce zajistila, že hráz rybníka bude opět bezpečně zadržovat vodu. Součástí opravy byla také úprava bezpečnostních přelivů s cílem zajištění bezpečnosti níže ležících obcí před povodňovými průtoky. Práce probíhaly v souladu se stavebním povolením.

„Zásah do oblíbeného rekreačního místa vyvolal velký zájem veřejnosti, ale některé výpady byly až za hranicí slušnosti. Věříme však, že v budoucnu budou lidé s opravou spokojeni, protože rekonstrukce byla provedena citlivě,“ konstatuje Barbora Satrapová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zvolený postup hráz zabezpečil a zároveň zajistil, že rybník lze i v budoucnu udržovat na plné hladině, což je podmínka dlouhodobého zachování zdejší přírody. Oprava zahrnovala kompletní utěsnění, ale též zvětšení mocnosti hráze vč. realizace nové paty a výměnu dřevěného výpustního potrubí, tedy překop hráze v nejhlubším místě.

Velký Pařezitý je přírodní rezervací. Chrání zdejší mokřadní olšiny, rašelinné březiny a na ně vázaná rostlinná společenstva mokřadů.  AOPK ČR o něj pečuje již dvacet let.  Dříve se tu rybářsky hospodařilo, v posledních osmnácti letech byl bez vysazované rybí obsádky, což přispělo k zajištění čistoty vody i podmínek pro chráněné fenomény.  S tímto přístupem se počítá i v budoucnu.

Foto. Barbora Satrapová

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt