AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> V Beskydech byl autem sražen další rys

V Beskydech byl autem sražen další rys

V Beskydech byl autem sražen další rys

16.11.2015

Mladá rysice zahynula na silnici nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. V posledních týdnech je to už druhý případ.

Mrtvou rysici našli lesní dělníci. Když přijížděli k místu nehody, viděli dalšího rysa, sedícího vedle mrtvého zvířete. Pracovníci Lesní správy v Rožnově p.R.  kadáver vyzvedli a předali Správě CHKO Beskydy. Mladá rysice vážila 9 kg  a rys, který ji doprovázel, byl buď sourozenec,  anebo matka.

Podle zjištění Hnutí DUHA Olomouc, které se dlouhodobě zabývá fotomonitoringem velkých šelem,  je tento rys  jedním ze tří letošních mláďat rysice, telemetricky sledované v rámci nedávno ukončeného projektu „Monitoring velkých  šelem v evropsky významné lokalitě Beskydy“

 

 „V údolí Rožnovské Bečvy byla v poslední době v důsledku stále intenzivnější a rychlejší dopravy usmrcena celá řada vzácných a chráněných živočichů - několik vyder, bobr, užovka stromová a další hadi, ještěrky, obojživelníci, jezevci atd.  Je zřejmé, že provoz na silnicích je vůči živé přírodě stále nepřátelštější a že je nezbytné přistoupit k ochranným opatřením,“ konstatuje František Jaskula, AOPK ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy.     

„CHKO Beskydy je jednou z našich klíčových jádrových oblastí s výskytem velkých savců. Právě proto jsme připravili projekt Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR [1]. Ten vymezí tzv. vrstvu biotopů zvláště chráněných druhů velkých savců a určí kritické oblasti, kam bude možné cílit ochranná opatření [1],“ dodává Martin Strnad, zoolog AOPK ČR. 

[1] Více o projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR (EHP 40) najdete zde

 Foto: Dana Bartošová

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt