AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Tři revitalizační projekty pomáhají řekám na Olomoucku

Tři revitalizační projekty pomáhají řekám na Olomoucku

Tři revitalizační projekty pomáhají řekám na Olomoucku

20.10.2021

Celkem jde o cca 8,5 km revitalizovaných velkých řek.

Investorem všech staveb byl podnik Povodí Moravy, s. p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se podílela na jejich přípravě. Právě proto zde proběhl tradiční seminář vodařů a vodohospodářů AOPK ČR.

 Na terénní exkurzi se účastníci seznámili se třemi většími projekty v různých fázích dokončení:

  • Morava u Štěpánova, jako příklad podpory samovolné renaturace řeky v CHKO Litovelské Pomoraví, a to dva roky po realizaci.
  • Protipovodňová opatření na Moravě v Olomouci, etapa II A jako příklad intravilánové revitalizace velké řeky cca 8 let po realizaci.
  • Realizace dvou rozsáhlých revitalizačních opatření na řece Bečvě u obce Ústí.

Program exkurze pokračoval návštěvou lokality tzv. Osecké Bečvy, kde proběhla samovolná renaturace řeky povodní v roce 1997, a dále návštěvou přírodní rezervace Kenický, která škálu výše uvedených revitalizačních opatření antropogenního původu doplnila o ukázku přírodního meandrování Moravy a největší akumulace říčního dřeva v CHKO Litovelské Pomoraví.

Pozvání k večerním přednáškám přijali odborníci (uvedeno v pořadí, v jakém vystoupili) z akademického prostředí (Doc. Jan Hradecký z PŕF OsU – problematika splavenin a štěrkonosných toků), i z praxe (Ing. David Veselý, Povodí Moravy, s. p. – příklady dobré praxe revitalizací v povodí Moravy a Dyje, Mgr. Michal Krejčí, Magistrát města Olomouce – protipovodňová opatření v Olomouci a Mgr. Miroslav Kubín, AOPK ČR – ochrana ryb před destrukcí při technických zásazích do toků). Všichni hosté přispěli podstatnou měrou k vysoké odborné i věcné úrovni diskuse také během exkurzí v terénu.

Text: Jan Koutný

Hlavní foto: Osecká Bečva, autor Filip Šálek

Ostatní fotografie: Archiv AOPK ČR

Bečva u Ústí Diskuse na erozním břehu řeky Morava u Štěpánova Morava v Olomouci Osecká Bečva1 Osecká Bečva2 Přivítání u Lovecké chaty Říční dřevo v PR Kenický

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt