AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Sysli si oblíbili areál stanice České zemědělské univerzity v pražské Troji.

Sysli si oblíbili areál stanice České zemědělské univerzity v pražské Troji.

Sysli si oblíbili areál stanice České zemědělské univerzity v pražské Troji.

16.7.2020

Potvrzeno bylo několik jedinců včetně samice s mládětem.

V prostorách Demonstrační a výzkumné stanice katedry zahradnictví České zemědělské univerzity (ČZU) byl letos v červnu potvrzen výskyt těchto ohrožených hlodavců. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) zde s pomocí pracovníků ČZU zdokumentovala přítomnost menší kolonie. Byla mezi nimi i samice s letošním mládětem.

Vzhledem k místu nálezu nové kolonie lze předpokládat, že sysli pocházejí z nedaleké Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Tam se vyskytují zcela volně, a to ve výběhu velkých kopytníků i na přilehlém vrchu Sklenářka.

Rozšiřování trojské kolonie syslů je pozitivní zprávou. V roce 2019 totiž bylo v celé České republice známo pouze 32 stálých lokalit jejich výskytu. Většina ze stávajících kolonií má ale velmi malou početnost a je ohrožena zánikem. AOPK ČR proto pro sysla obecného realizuje záchranný program, na kterém se podílí také Zoologická zahrada hl. m. Prahy. Záchranný program má zajistit, aby sysel z naší přírody úplně nezmizel. Pozemky Demonstrační a výzkumné stanice ČZU se charakterem velice podobají vinicím, zahrádkám a záhumenkám, které jsou typické hlavně pro oblast jižní Moravy. Tamní mozaikovitá krajina je domovem asi čtvrtiny celkového počtu všech syslů žijících u nás.

Sysel obecný je živým důkazem toho, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. Z hospodářského škůdce se během pár desetiletí stal ohroženým druhem. Příčiny postupného mizení sysla z naší přírody nejsou zcela jasné, nicméně pokles početnosti sysla je přisuzován přeměně krajiny a způsobu hospodaření započaté kolektivizací zemědělství v 50. letech 20. století. AOPK ČR monitoruje výskyt sysla obecného na našem území každoročně, a to od začátku záchranného programu v roce 2008. Na základě těchto pravidelných monitoringů byl v roce 2019 na 39 sledovaných lokalitách odhadován výskyt celkem asi 7500 syslů.

Autor snímku. M. Kubíček

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt