AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Světový den vody: kudy teče, tam to žije

Světový den vody: kudy teče, tam to žije

Světový den vody: kudy teče, tam to žije

20.3.2020

Již tuto neděli si připomeneme, proč je nutné vodu chránit a jak spolu souvisí voda a změna klimatu.

To je totiž téma letošního Světového dne vody [1], který připadá každoročně na 22. března.

Naše krajina kvůli masivnímu odvodňování, průmyslovému zemědělství a postupnému zastavování postupně ztrácí schopnost vodu zadržovat. Změny v krajinné struktuře a v rozložení srážek během roku způsobují, že voda rychle odtéká. Důležitá je proto členitost krajiny a její rozmanitost – čím více je v ní mokřadů, tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím více vody zadrží. 

Je potřeba vytvářet v krajině mozaiku různých typů přírodě blízkých stanovišť. Vodnímu režimu v naší krajině spíš než budování velkých vodních nádrží pomůže výstavba těch malých, obnova zaniklých rybníků, tůní a mokřadů či návrat narovnaných řek a potoků do původních koryt. Velké nádrže jsou totiž jako velké vany plné vody, které příliš nekomunikují s okolím,“ říká František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a dodává: „Vodní toky jsou navíc domovem mnoha ryb a jiných živočichů. Přehradní hráze, jezy a jiné říční příčné stavby, pokud nejsou opatřeny tzv. rybím přechodem, zabraňují jejich volnému přesunu po i proti proudu [2].“

Na obnovu přirozeného vodního režimu krajiny šlo od roku 2014 z Operačního programu Životní prostředí 2,43 miliardy korun na téměř 400 větších projektů. Z národních dotačních programů rezortu životního prostředí (Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí krajiny), které mají k dispozici financí mnohem méně, byly v posledních letech podpořeny stovky menších projektů. To prospívá i řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, zlepšují se tak místní klimatické podmínky a snižuje riziko povodní,“ uzavírá František Pelc. 

Na téma vody v krajině AOPK ČR připravila Story mapu [3]. Podívat se na ni můžete zde: http://vodudokrajiny.nature.cz. Na několika konkrétních příkladech ukazuje, co je možné pro zadržení vody v krajině a obnovu její rozmanitosti dělat.

Přehled více než dvou tisíc našich mokřadů – od těch s mezinárodním významem po mokřady lokálního charakteru – najdete na http://mokrady.ochranaprirody.cz.

Autor snímku: Tomáš Just


Poznámky:

[1] https://www.worldwaterday.org/

Světový den vody byl vyhlášen v roce 1993 a připadá na 22. březen. Navržen byl Organizací spojených národů (OSN) na Konferenci o životním prostředí a rozvoji (Summit Země) v Riu de Janeiru v roce 1992.

[2] Neprostupnost vodních toků pro vodní organismy ukazuje databáze migračních bariér a najdete ji na http://vodnitoky.ochranaprirody.cz/.

[3] Story mapa od společnosti Esri je multimediální aplikace pro tvorbu map s příběhem. Přehled dalších Story map a mapových aplikací, které vydala AOPK ČR najdete zde: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modified

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt