AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Středohoř podruhé učil děti úctě k přírodě

Středohoř podruhé učil děti úctě k přírodě

Středohoř podruhé učil děti úctě k přírodě

2.9.2019

V Českém středohoří se konaly Slavnosti pastvin.

V sobotu 31. srpna 2019 přivítala obec Hlinná spolu s nedalekou přírodní památkou Hradiště stovky návštěvníků. Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří zde spolu s místními představiteli a partnery z řad Stráže přírody a Lesů ČR uspořádala další ročník Slavností pastvin. Akce pro celou rodinu představila zdejší unikátní přírodu, péči o ni, lidová řemesla a regionální produkty.

„Náš program cílil především na malé návštěvníky, kteří mohli nahlédnout do tajů okolní přírody a okusit, jak žili lidé na venkově. Na pečlivě připravených stanovištích děti plnily tematické úkoly, za jejichž splnění obdržely list z pohádky o Středohořovi. Tento dobrý duch Českého středohoří tak děti provedl až do cíle, kde si mohli za svou píli vybrat dáreček na památku,“ uvedla manažerka projektu LIFE České středohoří Gabriela Kubátová.

Součástí akce se stal i jarmark plný regionálních produktů. Mlsné jazýčky mohly ochutnat originální masné výrobky zdejší pršutérie rodiny Chovanečků, čerstvý chléb z pece, med od hlinnských včelek, vína z nedalekých vinic a sýry od středohorských farmářů. Své výrobky představila řada místních řemeslníků.

„Akci považujeme za novou tradici obce a těší nás zápal našich občanů, kteří se chtějí příprav i realizace aktivně účastnit. Slavnosti pastvin tak nejen lákají turisty do Hlinné, ale především stmelují naší komunitu,“ zdůraznil starosta obce Martin Ušala.

Obdobné osvětové akce mají tradičně velký ohlas. AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří má již velké zkušenosti z Lounska, kde letos pořádala 8. ročník Slavnosti stepí. Ty se zaměřují na teplomilná stanoviště na Rané. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak přiblížit práci ochránců přírody široké veřejnosti.

Poznámky:

[1] V okolí obce se rozkládá evropsky významná lokalita Holý vrch s dochovanými společenstvy suchých trávníků, které obývá řada vzácných rostlin a živočichů. Místo se stalo jednou za zájmových lokalit projektu LIFE České středohoří. Více o projektu na www.lifecs.cz,

[2] Originální dárkové předměty na Slavnosti pastvin byly vyrobeny ve spolupráci s chráněnou dílnou Diakonie Litoměřice.

Foto: Gabriela Kubátová

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt