AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Sborník Ekologická obnova v České republice je k dispozici elektronicky

Sborník Ekologická obnova v České republice je k dispozici elektronicky

Sborník Ekologická obnova v České republice je k dispozici elektronicky

5.2.2013

Shrnuje tuzemské případové studie obnovy krajiny.

Na 148 stránkách jsou šedesáti autory prezentovány možnosti ekologické obnovy formou případových studií zabývajících se obnovou lesů, travních porostů, mokřadů nebo rozmanitých polopřirozených biotopů na místech narušených těžbou či v opuštěných vojenských prostorech. Speciální sekce je věnována obnově krajiny, těžce poškozené za komunistického režimu v minulosti. Důraz je kladen na přírodě blízké metody obnovy.

Sborník vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR u příležitosti Evropské konference o ekologické obnově (ECER 2012), která proběhla loni v září  v Českých Budějovicích.  Jeho editory jsou Ivana Jongepierová, Pavel Pešout, Jan Willem Jongepier a Karel Prach.

Sborník ve formátu pdf najdete zde

 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt