AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> S koncem srpna vychází čtvrté číslo časopisu Ochrana přírody

S koncem srpna vychází čtvrté číslo časopisu Ochrana přírody

S koncem srpna vychází čtvrté číslo časopisu Ochrana přírody

30.8.2019

Hlavním tématem je tentokrát CHKO Jeseníky, která letos oslavila 50let od založení.

Hned první článek se proto věnuje půl století CHKO Jeseníky a jesenickým proměnám. Autoři Vít Slezák, Radek Štencl a Miroslav Havira popisují vývoj ochrany Jeseníků, která se v počátcích soustředila více na konzervaci území a ochranu před zničením a až později přešla k aktivnímu managementu.

Dění kolem gradace kůrovce v NPR Rejvíz ve svém textu shrnují Jindřich Chlapek a Michal Servus. Zamýšlejí se zde mj. nad potřebou adaptivního managementu jako účinného nástroje v péči o chráněná území, kde jsou předmětem ochrany přirozené smrčiny.

Kulaté výročí slaví také Hlinité jeskyně, které byly objeveny přesně před 70 lety. Tvoří část Javoříčských jeskyní a vždy byly tak trochu stranou zájmu. O jejich objevení píše Martin Koudelka.

Kamil Lisal a Michala Čižmár dokládají na konkrétním příkladu revitalizace Kozmických ptačích luk, jak prospěšná je obnova základní funkce říční krajiny, optimalizace vodního režimu a podpora retenční schopnosti území.

V rubrice Výzkum a dokumentace se v článku Petra Šaje dozvíte o ochraně populace sokola stěhovavého v Jeseníkách. Po roce 2001 se totiž sokoli začali do Jeseníků vracet a nyní tato oblast patří mezi nejvýznamnější sokolí oblasti u nás. Dalším tématem rubriky jsou geomorfologické procesy, které během čtvrtohor utvářely podobu našich pohoří. Rozmanitosti periglaciálních tvarů a problematiku jejich ochrany vám přiblíží Marek Kříž, Tomáš Uxa a David Kraus.

O Červenohorském sedle jako o významném migračním koridoru létajících živočichů píší Radek K. Lučan, Anna Lučanová a Martin Vavřík v článku s názvem Červenohorské sedlo: historie a současnost sledování (nejen) ptačí migrace na našich horách.

Vratislav Ouhrabka vás zavede do údolí Moravy pod Králický Sněžník a seznámí vás s tamními krasovými jevy.

Dvě zprávy o stavu jedné planety – to je výmluvně nazvaný článek Jana Plesníka. Shrnuje nejdůležitější ukazatele z letos uveřejněných rozsáhlých studií (6. vydání zprávy Stav a výhled světového životního prostředí, UNEP, 2019 a Globální hodnocení biodiverzity a ekosystémových služeb, IPBES, 2019) o vývoji životního prostředí.

Rozhovor Zdeňka Patzelta je tentokrát s Janem Jeníkem a to k příležitosti jeho životního jubilea.

V rubrice Mezinárodní ochrana přírody vás Antonín Krása pozve do Vietnamu, země ochranářských paradoxů.

 

Přejeme vám příjemné čtení.

Příští číslo vyjde 24.10.2019 a jedním z témat budou Sloupsko-šošůvské jeskyně.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt