AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Rybník U Polánky byl omlazen a dostal malé sourozence

Rybník U Polánky byl omlazen a dostal malé sourozence

1.8.2013

V národní přírodní památce Jankovský potok, která leží na cestě z Pelhřimova do Jihlavy, byla letos dokončena revitalizace rybníka U Polánky a nově vytvořena soustava tůní nad rybníkem.

Zlepšily se tak životní podmínky pro mnoho druhů rostlin a živočichů, zejména obojživelníků. Investorem akce byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Práce zde byly velmi složité, protože nesměly ohrozit perlorodku říční a další vzácné druhy. Vše probíhalo pod přísným dohledem, zaměstnanci realizační firmy [2] například nemohli vstupovat do části mokřadu nad rybníkem, kde roste ohrožená mochna bahenní a ostřice plstnatoplodá,“ vysvětluje Martin Klaudys z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Blaník.  

Z rybníka bylo odtěženo bahno a opravena hráz. Současně byl vyměněn výpustní objekt a vybudován nový bezpečnostní přeliv. Nově byly nad rybníkem vytvořeny čtyři  tůně o celkové ploše přes 500 m2. Tůně jsou mělké, spojené 200m dlouhým zvlněným drobným tokem, lemované vrbami a olšemi. Tato drobná soustava toku a tůní plně vyhovuje obojživelníkům, kteří k životu potřebují stojatou a mělkou vodu bez ryb s dostatkem úkrytů v rostlinách.

Více informací najdete v tiskové zprávě

 

Obnovený rybník U Polánky. Foto Martin Klaudys.

Mochna bahenní. Foto Martin Klaudys.

Snůška skokana hnědého. Foto Martin Klaudys.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt