AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Raky ve Velkém Pařezitém rybníku vylovil norek americký

Raky ve Velkém Pařezitém rybníku vylovil norek americký

Raky ve Velkém Pařezitém rybníku vylovil norek americký

21.2.2019

Vyplývá to z průzkumu jejich zbytků, který provedli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny v úterý přímo na místě.

Fotografie s mrtvými raky se tento týden šířila sociálními sítěmi.

„Kolem 150 raků říčních jsme vysbírali během výlovu a přemístili do náhradních vodních ploch, po opětovném napuštění budou do Velkého Pařezitého rybníka opět vráceni. Malou část se odchytit nepodařilo a zvířata zůstala v lovišti pod požerákem. Proto jsme ihned po výlovu zajistili opětovné částečné napuštění.  Vznikla tak malá laguna, odkud norek americký vylovil zhruba dvacet zvířat. Jejich zbytky – nohy, klepeta a hlavová část krunýře – byly na fotografii, která se objevila na sociálních sítích. Na tom, že se predátoři živí jinými živočichy, není nic divného,“ vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Při předchozím výlovu v rybníce raci zaznamenáni nebyli, jedná se tedy pravděpodobně o umělé vysazení během posledních let. Po dokončení oprav budou raci do rybníka opět vypuštěni, populace tedy není ohrožena.

Vypuštění rybníka se oproti původním předpokladům opozdilo, aby se doplnil deficit vody v rybniční soustavě. V zadní části rybníka byly vybudovány hrázky, aby tamní rašelinná a mokřadní společenstva nevysychala během vegetační sezóny. Počítá se s tím, že stavba bude dokončena v původním termínu v září 2019.

Více informací o rekonstrukci hráze rybníka najdete na:

http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/velky-parezity-aopk-cr-vita-diskusi-a-pripominky-i-v-prubehu-rekonstrukce/

http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/pri-oprave-velkeho-pareziteho-rybnika-se-zvazi-kaceni-kazdeho-stromu/

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/velky-parezity-dulezite-je-zachovat-zdejsi-prirodu-a-zaroven-zajistit-bezpecnost-rybnika/.  

Foto: Bohumila Jermlová

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt