AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Publikace Ekologická obnova II  v angličtině

Publikace Ekologická obnova II  v angličtině

Publikace Ekologická obnova II  v angličtině

27.12.2019

Je zaměřena na nové projekty a poznatky, u déle běžících projektů na nové výsledky a jejich interpretace.

Publikace je rozdělena do pěti oddílů – Lesy, Horské bezlesí, Sekundární trávníky a vřesoviště, Vodní toky a mokřady, Antropogenní stanoviště. Každý oddíl začíná přehledem řešené problematiky, poté následují případové studie (celkem 33), na jejichž zpracování se podílelo 80 autorů.

Elektronickou verzi najdete zde

Tištěnou publikaci je možné zakoupit v knihovně AOPK ČR (Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov), případně objednat elektronicky (knihovna@nature.cz). Cena je 280 Kč.

Editory byli Ivana Jongepierová, Pavel Pešout a Karel Prach.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt