AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Projekt s účastí AOPK ČR ve finále Natura 2000 Award

Projekt s účastí AOPK ČR ve finále Natura 2000 Award

Projekt s účastí AOPK ČR ve finále Natura 2000 Award

31.7.2020

Hlasovat můžete i vy.

Soutěžní projekt s podtitulkem Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians“ se dostal do finále prestižní soutěže Natura 2000 Awards. Vychází z výstupů mezinárodního projektu TRANSGREEN, na kterém se AOPK ČR podílela.  

Nyní máte i vy možnost hlasovat ve veřejném hlasování o cenu European Citizens´ Award. O přízeň veřejnosti se zde uchází všech 27 projektů, které se probojovaly do finále.Pokud vás zaujal projekt Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians“, můžete hlasovat zde https://natura2000award-application.eu/finalist/3946

Pomůžete tak zviditelnit nejen tento projekt, který se zaměřuje na zachování nepřerušovaných koridů pro pohyb živočichů v Karpatech, ale i celou soustavu Natura 2000.

Všechny finalisty si můžete prohlédnout zde: https://natura2000award-application.eu/finalists

Natura 2000 Award uděluje každoročně Evropská komise za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. Soutěží se v pěti kategoriích „Ochrana přírody“, „Socio-ekonomické přínosy“, „Komunikace“, „Sladění zájmů/pohledů“ a „Vytváření sítí a přeshraniční spolupráce“.  

Právě v poslední zmiňované kategorii projekt Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians“obstál a probojoval se do finále. Vítěze každé z pěti kategorií vybere odborná porota. Vyhlášení a slavnostní předání ceny by mělo proběhnout na ceremoniálu 14. října 2020 v Bruselu.

Informace o soutěžním projektu

Rozvoj sítě dálnic a železnic napříč horským systémem Karpat znamená, že budou procházet cennými ekosystémy nacházejícími se v chráněných přírodních oblastech, včetně lokalit Natura 2000. Projekt TRANSGREEN usiloval o rozvoj ekologicky šetrné a bezpečné dopravní sítě. Jedním z hlavních cílů bylo zachování nepřerušovaných ekologických koridorů, které zaručí pohyb volně žijících živočichů nejen uvnitř chráněných území, ale také mezi nimi. V rámci projektu byla díky přeshraniční spolupráci vytvořena sada nástrojů pro zavedení ochrany biodiverzity do dopravního plánování a rozvoje v Karpatech. Jedním z hlavních výstupů projektu je Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích („Doprava a ochrana fauny v Karpatech“). 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt