AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Program péče o vlka je na světě

Program péče o vlka je na světě

Program péče o vlka je na světě

20.3.2020

Zaměřuje se především na řešení konfliktů spojených s návratem této šelmy do naší krajiny.

Pro udržování naší krajiny je nezbytné uchování pastvy. Jde zejména o podhorské oblasti, kde je každý chov hospodářských zvířat třeba maximálně podporovat. Na druhou stranu vlci pomáhají snižovat nadměrné stavy spárkaté zvěře, působící miliardové škody na lesních porostech a zemědělských plodinách. Skloubit existenci vlka s pastvou hospodářských zvířat není jednoduché a bude třeba přijmout celou řadu opatření vč. legislativních změn. Právě jejich popis a harmonogram je Program péče o vlka obsahuje. 

Mezi hlavní cíle Programu péče o vlka patří zejména zavedení fungujícího systému pro poskytování financí na realizaci preventivních opatření na ochranu stád, zavedení funkčního systému šetření škod a vyplácení náhrad, jednotného systému monitoringu vlka nebo určení jasného postupu v případě výskytu problematických vlků.

Na přípravě Programu péče se kromě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí podíleli také odborníci a vědci z dalších institucí. Již v průběhu zpracování byl program konzultován se zástupci chovatelských svazů, většinu konkrétních požadavků se podařilo zapracovat. Nezapracován zůstal požadavek na určení maximálního počtu vlků v naší krajině. Program péče však stanovuje úkol stanovit tzv. příznivý stav –tedy velikost populace, při jejímž dosažení může být uvažováno o úpravě legislativy a stanovení kvót pro lov vlka. Samozřejmě pokud by se nějaké zvíře chovalo nestandardně, je možné je z přírody odstranit na základě výjimky již podle stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny, stejně jako křížence se psem.

Celý Program péče si můžete přečíst na stránce www.navratvlku.cz, kterou AOPK CR provozuje.
https://www.navratvlku.cz/download/439/program_pece_o_vlka.pdf

Ke stažení je i na stránkách věnovaných záchranným programům a programům péče.

http://www.zachranneprogramy.cz/vlk-obecny/program-pece-pp/ 

Foto: Štěpán Rozenkranz

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt