AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Pro letošek naposled

Pro letošek naposled

Pro letošek naposled

23.12.2019

Vyšlo prosincové číslo časopisu Ochrana přírody.

Otevírá jej úvodník Michala V. Marka, ředitele Ústavu výzkumu globalní změny AV ČR, který mimo jiné konstatuje, že změna klimatu zásadně mění naše pozemské bytí. Vladen Kaděra se v rubrice Z naší přírody věnuje roli krajníků v ochraně dřevin, v článku Zity Červenkové, Heleny Vejrové a Bohumila Fišera se dozvíte, jaké zajímavé druhy rostlin a živočichů můžete najít v chráněné krajinné oblasti Brdy.  Do okolí Brd vás zavede i článek o nivě řeky Litavky, která je historicky kontaminována těžkými kovy v důsledku těžby a úpravy rud.

Pavel Pešout, Jan Šíma a Linda Franková se v obsáhlém textu věnují netradičním způsobům péče o biotopy, jako jsou veteranizace, pollarding a kroužkování stromů. Vysvětlují, že tyto metody mají svoje místo zejména při utváření vhodného prostředí zejména pro saproxylický hmyz. Zároveň zdůrazňují, že je vždycky potřeba jejich využití pečlivě zvážit a naplánovat.

S tím, na čem se v Ženevě dohodly smluvní strany celosvětové koference CITES, vás seznámí článek Jana Plesníka, Jakuba Makala a Ondřeje Kloučka. Jedním z významných úspěchů České republiky je, že se u nás budou analyzovat vzorky DNA tygrů z celého světa. Vzorky budou využity pro genetický projekt TigrisID, jehož cílem je vyvinout nové moderní forensní přístupy umožňující účinnější boj proti nelegálnímu obchodu s tygry a produkty z nich.

Velmi aktuální je v předvánočním čase text Vliv zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na ptáky, který je doprovázen i řadou fotografií. Autoři Pavel Jaška, Jiří Sikora a Věra Sychrová na základě věděckých studií konstatují, že pyrotechnické zábavy mají na ptáky zásadní negativní vliv, který může působit ve vzdálenostech stovek metrů až kilometrů.  

V časopise najdete i rozhovor s ředitelem AOPK ČR Františkem Pelcem, který bilancuje posledních třicet let tuzemské ochrany přírody a zároveň se věnuje současným problémům, zejména klimatické změně, plánované rekodifikaci stavebního práva a kůrovcové gradaci. 

Přejeme zajímavé čtení 

Toto i starší čísla najdete na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt