AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Prestižní celoevropskou cenu za ochranu přírody získal projekt, na kterém se podílela AOPK ČR

Prestižní celoevropskou cenu za ochranu přírody získal projekt, na kterém se podílela AOPK ČR

Prestižní celoevropskou cenu za ochranu přírody získal projekt, na kterém se podílela AOPK ČR

16.10.2020

Natura 2000 Award je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě Natura 2000.

Cenu v kategorii „Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů“ obdržel včera na slavnostním online ceremoniálu [1,2] projekt s podtitulkem „Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians“ [3]. Podílela se na něm Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a vychází z výstupů mezinárodního projektu TRANSGREEN [4].   Vedoucím projektu byl  WWF střední a východní Evropa.

„Karpaty jsou jedinečné pohoří, které je jako jedno z mála v Evropě domovem tří druhů velkých šelem – rysa, medvěda a vlka. Nešetrná stavba dálnic a železnic napříč horami může zdejší přírodu ohrozit. Projekt, na kterém jsme spolupracovali s řadou místních partnerů, by měl napomoci tomu, aby se tady přírodní bohatství zachovalo. Sledovali jsme, kudy se velké šelmy krajinou pohybují a na základě toho jsme vyznačili koridory a kritická místa na vybraných dopravních stavbách, která by neměla být zastavěna. To by mělo rysům, medvědům a vlkům zaručit průchod krajinou bez rizika střetu s autem či vlakem a dostatek prostoru pro jejich život. Klíčové ovšem je, aby se náš návrh promítl do dopravních a územních plánů,“ konstatuje Martin Strnad z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na projektu TRANSGREEN se podílelo 10 finančních partnerů z České republiky, Rakouska, Maďarska, Rumunska a Slovenska a také 9 přidružených strategických partnerů, včetně českého Ministerstva životního prostředí [7]. Partnerství navázalo na mezinárodní spolupráci v rámci Karpatské úmluvy, která se tématu velkých šelem a obecně udržitelnému rozvoji regionu dlouhodobě věnuje. Díky přeshraniční spolupráci byla vytvořena sada nástrojů pro zavedení ochrany biodiverzity do dopravního plánování a udržitelného rozvoje v Karpatech. Jedním z hlavních výstupů projektu je Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích („Doprava a ochrana fauny v Karpatech“ [5]), jejíž přípravu koordinoval Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  V současné době naše spolupráce i nadále pokračuje k rámci mezinárodního projektu ConnectGreen [6], který má za cíl navrhnout mapu jádrových území a migrační koridory pro velké savce v Karpatech.

Natura 2000 Award uděluje každoročně Evropská komise za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. Soutěží se v pěti kategoriích „Ochrana přírody“, „Socio-ekonomické přínosy“, „Komunikace“, „Sladění zájmů/pohledů“ a „Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů“.  Letos se ve finále ocitlo 27 projektů z celé Evropy.

Poznámky:            

[1] https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

[2] Natura 2000 je soustava chráněných území, která chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště v Evropské unii. Je tvořena dvěma typy území – evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi. V České republice ji tvoří 41 ptačích oblastí a 1113 evropsky významných lokalit.

[3] https://www.natura2000award-application.eu/finalist/3946

[4] https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/transgreen-zelena-a-seda-infrastruktura-v-karpatech/
Oficiální stránky projektu v angličtině  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

[5] https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/423/069325.pdf?seek=1562152300

[6] https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/connectgreen-dejme-prirode-prednost/

[7] Partneři projektu:

 • Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Hnutí DUHA Olomouc (Friends of the Earth Czech Republic), Centrum dopravního výzkumu
 • Rakousko –  WWF střední a východní Evropa (vedoucí projektu)
 • Maďarsko – CEEweb pro biologickou rozmanitost
 • Rumunsko – Sdružení „Milvus Group“, rumunská pobočka WWF
 • Slovensko – Národní dálniční společnost, Státní ochrana přírody Slovenské republiky, SPECTRA – Centrum excelence Evropské unie při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě
Přidružení partneři projektu:
 • Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
 • Rakousko – Ministerstvo dopravy, inovací a technologie
 • Maďarsko – Národní společnost pro rozvoj infrastruktury, s.r.o
 • Polsko – Ministerstvo infrastruktury a výstavby
 • Rumunsko – Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy
 • Slovinsko – Ministerstvo infrastruktury
 • Ukrajina – Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů, Zakarpatská regionální státní správa – odbor životního prostředí a přírodních zdrojů

Foto: František Jaskula

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt