AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Přesně za měsíc: na konferenci se dozvíte, jak získat peníze na ochranu přírody a krajiny

Přesně za měsíc: na konferenci se dozvíte, jak získat peníze na ochranu přírody a krajiny

Přesně za měsíc: na konferenci se dozvíte, jak získat peníze na ochranu přírody a krajiny

2.3.2015

Konference se koná 2. 4. 2015 v aule České zemědělské univerzity.

"Nechtěli jsme jen vysvětlovat administrativu, ale především ukázat, že peníze, které vložíme do konkrétních projektů na ochranu přírody a krajiny, mají viditelný a pozitivní dopad. Právě proto chceme účastníky konference seznámit nejen s problémy ochrany přírody, ale chceme i ukázat možnosti jejich řešení. Zajímavé budou i prezentace projektů, které byly podpořeny z evropských či národních dotačních programů,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která konferenci spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí pořádá.

Konference Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů je určena zástupcům krajů, obcí, vlastníkům, v krajině hospodařícím subjektům a všem dalším zájemcům a potenciálním žadatelům, které seznámí s možnostmi čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí v novém programovém období a zároveň i národními dotačními programy. Budou také představeny úspěšné modelové projekty z minulých let, které pomohly zlepšit stav našeho životního prostředí.

Konference se zaměří na několik oblastí: vodní režim v krajině, stav našich lesů či problémy zemědělské krajiny. Záštitu nad konferencí převzal ministr životního prostředí Richard Brabec, který se osobně zúčastní dopolední části programu.

Moderátory jsou bývalí ministři životního prostředí prof. Bedřich Moldan a doc. Ladislav Miko.

Konference se koná 2. 4. 2015 v aule České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol.

Více informací a registrace zde

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt