AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Právě dnes na Pradědu začíná vyřezávání kleče

Právě dnes na Pradědu začíná vyřezávání kleče

Právě dnes na Pradědu začíná vyřezávání kleče

27.7.2020

Borovice kleč není v Jeseníkách původní, v nejvyšších partiích hor byla vysazována od 19. století.

Zarůstá však cenné vysokohorské trávníky a ovlivňuje tak výjimečné území národní přírodní rezervace. Jejím odstraněním, které bylo zahájeno právě dnes, dojde k obnově původní skladby rostlin horských holí.  Médiím bude akce představena přímo v terénu ve středu 29.7. 

„Po zkušenostech z dříve vyřezaných lokalit předpokládáme i zde postupný návrat původních vyfoukávaných trávníků s typicky horskými druhy, jako jsou třeba jestřábníky a violky žluté sudetské,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Bude vyřezáno 4,3 ha kleče, což odpovídá zhruba ploše Václavského náměstí. Objem vyřezané hmoty bude přibližně 2000 m3. Především kvůli tomu, že horská tundra je mimořádně zranitelná a území je velmi špatně dopravně dostupné, byl pro přesun vyřezané kleče k nejbližšímu odvoznímu místu (Karlov) zvolen vrtulník. Transport proběhne mimo období prázdnin, víkendů a jelení říje.  Kleč se bude vyřezávat na Vysoké holi, Velkém Máji a v Jelením dole.

Akce probíhá ve spolupráci s LČR, které spravují dotčené pozemky. Náklady jsou 12,7 milionu Kč, zdrojem financí je Operační program Životní prostředí (projekt „Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník"). Předpokládané ukončení veškerých prací je plánováno do 15. listopadu 2020.

Foto Petr Šaj

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt