AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Pozvánka na seminář Program LIFE+ v České republice

Pozvánka na seminář Program LIFE+ v České republice

Pozvánka na seminář Program LIFE+ v České republice

20.2.2013

Seminář se uskuteční 16.dubna v pražském sídle AOPK ČR

Na programu je představení jednotlivých projektů AOPK ČR  a prezentace zkušeností s jejich realizací v programu LIFE+ (klady a zápory programu, zkušenosti s jednáním s Evropskou komisí, změnou projektu aj.).

AOPK ČR realizuje jako koordinující příjemce dva projekty LIFE+ „Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří“ a „Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku“. Dále byla jako partner zapojena do projektu ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády „Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu“ a do projektu Moravskoslezského kraje „Záchrana Lužních stanovišť v povodí Morávky“. V současné době stále probíhá spolupráce na projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. V rámci výzvy LIFE+ v roce 2013 plánuje předložit projekt „Přechod VVP Brdy na CHKO Brdy".

Seminář je určen pro subjekty zapojené do projektů LIFE+ a další zájemce, kteří chtějí získat informace o programu a projektech AOPK ČR.

Seminář proběhne 16. dubna v pražském sídle AOPK ČR (Kaplanova 1931/1, Praha 4- Chodov). Začíná v 10:00. Přihlášky prosím posílejte na adresu anna.limrova@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt