AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Poslední letošní – a převážně invazní

Poslední letošní – a převážně invazní

Poslední letošní – a převážně invazní

19.12.2021

Můžete se potěšit posledním letošním číslem časopisu Ochrana přírody.

František Pelc, ředitel AOPK ČR, v úvodníku hodnotí, co znamenal rok 2021 pro ochranu přírody. Vyzdvihuje zápis jádrového území národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na Seznam světového dědictví UNESCO (tomu se v čísle věnuje i podrobný článek), zmiňuje takzvanou invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, klimatickou konferenci v Glasgow i programové prohlášení vlády, které počítá se vznikem hned dvou nových národních parků.

Hned několik článků se věnuje invazní novele zákona o ochraně přírody a krajiny. V rubrice Právo v ochraně přírody ji představují Kristýna Trojanová a Jan Šíma. Finanční dopady invazních nepůvodních druhů hodnotí Jan Plesník, téma přibližuje v obsáhlém rozhovoru Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, další text je zaměřen na monitoring invazních a nepůvodních druhů.  

Nejen Jizerskohorské bučiny, mezi světové dědictví UNESCO nově patří i Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně, společně s několika dalšími evropskými lázeňskými městy. Více se dozvíte v článku Karla Kuči, Věry Kučové a Jindřicha Horáčka.

Rubrika Péče o přírodu a krajinu se věnuje vypalování porostů - jednak z pohledu legislativního, jednak z pohledu jeho významu pro podporu biodiverzity stepních stanovišť.

V časopise se také dozvíte, že Mladečské jeskyně jsou zpřístupněny už 110 let, do jeskyní vás zavede i článek o pravidelném monitoringu zimovišť letounů.

Potěšit se můžete i historií – jeden z článků je věnován Janu Svatopluku Procházkovi jako zakladateli novodobé české ochrany přírody, další pak dvoustému výročí narození Jindřicha Wankela, který je považován za otce moravské archeologie.

No a v neposlední řadě si můžete přečíst článek Františka Pelce a Petra Zahradníka, který je zaměřen na potřebu nového systému financování ochrany přírody v subsaharské Africe.

Každoroční samozřejmou součástí posledního čísla časopisu je i přehled obsahu celého ročníku.

Přejeme zajímavé čtení a vše dobré do roku 2022.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt