AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Podzimní číslo časopisu Ochrana přírody

Podzimní číslo časopisu Ochrana přírody

Podzimní číslo časopisu Ochrana přírody

3.11.2020

Havním tématem je tentokrát dvacetiletí našeho nejmladšího národního parku – Českého Švýcarska.

Časopis proto otevírá úvodník Libora Ambrozka, který byl sněmovním zpravodajem zákona o tomto národním parku, a senátora Zbyňka Linharta, v roce 1998 místostarosty Krásné Lípy. Přečtete si také rozhovor se současným ředitelem parku Pavlem Bendou a článek o přeshraniční spolupráci se saskými kolegy od Handrije Härtela. Můžete si projít dvacetiletou cestu zdejších lesů od kulturních porostů k přirozeným procesům a dozvíte se, jak se v Českém Švýcarsku daří sokolům. Podíváte se, jak se vyvíjí návštěvnost tohoto jedinečného území a také, jak se pečuje o zdejší skály.  

Ale zavítáte i na další místa. Zkušenosti s novými metodami likvidace invazních druhů rostlin v národním parku Podyjí popisuje Robert Stejskal,  připomenete si 70 let od objevu Koněpruských jeskyní nebo můžete s Jiřím Flouskem objevovat taje ochrany přírody na souostroví Svalbard.

Rubrika Právo v ochraně přírody se věnuje novele takzvaného urychlovacího zákona. Petr Svoboda konstatuje, že pod sloganem urychlení výstavby se oslabují klíčové právní nástroje pro ochranu přírody. 

A spolu s Václavem Cílkem si můžete vzpomenout na Vojena Ložka, jednoho z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století.  

Přejeme zajímavé čtení.

Toto i starší čísla najdete na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/

Obálka: Mariina vyhlídka, foto Václav Sojka

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt