AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Podívejte se, jak můžete pomoci našim rakům

Podívejte se, jak můžete pomoci našim rakům

Podívejte se, jak můžete pomoci našim rakům

26.7.2019

Inspirací může být naše story mapa.

Seznamuje nejen se všemi třemi našimi druhy těchto korýšů, ale zároveň ukazuje, jaké nebezpečí pro ně představují invazní nepůvodní druhy, které šíří takzvaný račí mor. Připravila ji Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ta zároveň vydala i letáček, především pro rybáře, který o rizicích račího moru informuje. Odhaduje se, že račímu moru podlehla už pětina našich račích populací.

„Pokud se nakazí račím morem, je to pro naše domácí raky fatální. Račí mor vyvolává plísni podobný organismus Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Je to vysoce infekční onemocnění a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků, kteří nemají dostatečnou imunitu, aby se nákaze ubránili. V současné době bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit. Jedinou možností je zamezit, aby se račí mor dále šířil. Tedy nevypouštět do přírody exotické raky z akvárií a v místech, kde už se račí mor vyskytl, dodržovat určitá pravidla,“ popisuje Magda Drvotová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří mají vůči nákaze vyvinutou imunitu. Jedná se o raka signálního, pruhovaného, červeného a mramorovaného, kteří byli do přírody vypouštěni k posílení evropských račích populací nebo z umělých chovů, případně se postupně do České republiky rozšířili. Nejvíce se proto objevují podél velkých řek jako je Labe či Morava.

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:

  • Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.
  • Předměty, které se v místě dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci.
  • Nepřevážejte vodu z infikovaného toku do jiných toků. Voda je kontaminovaná sporami této „plísně“ a můžete ohrozit zdravé raky.
  • Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů a nevylévejte vodu z akvárií do vodních toků.

Výše uvedené zásady je vhodné dodržovat i v místech, kde račí mor zatím potvrzen nebyl. Pokud kdekoliv naleznete uhynulé raky, kontaktujte prosím AOPK ČR (invaznidruhy@nature.cz) či Výzkumný ústav vodohospodářský (jitka.svobodova@vuv.cz). Velmi cenná jsou též data o výskytu jak našich, tak nepůvodních druhů raků, nálezy lze zaznamenávat prostřednictvím aplikace BioLog  do Nálezové databáze ochrany přírody, případně lokalizaci a fotografie zasílat na invaznidruhy@nature.cz. Čím větší informační základna, tím účinnější boj s touto zákeřnou chorobou. Děkujeme.

Rak říční, foto Vlastimil Peřina

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt