AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Podepsáno: nejvyšší partie Českého lesa budou bez lidských zásahů

Podepsáno: nejvyšší partie Českého lesa budou bez lidských zásahů

Podepsáno: nejvyšší partie Českého lesa budou bez lidských zásahů

20.2.2018

Vyplývá to z veřejnoprávní dohody mezi městem Domažlice a státní ochranou přírody.

Bez lidských zásahů tu bude ponechán les téměř na 140 hektarech v národní přírodní rezervaci Čerchovské hvozdy, v přírodní rezervaci Smrčí a ve vybraných porostech první zóny CHKO Český les.  Je to vůbec první veřejnoprávní dohoda, kterou státní ochrana přírody a zástupci samosprávy v České republice podepsali.

Dohoda platí po dobu deseti let. Kromě bezzásahového režimu na vymezeném území také stanoví, jak budou Domažlické městské lesy pečovat o výsadby buku, tisu červeného a jedle bělokoré z let 2015 – 2017. Dohodu podepsali starosta města Domažlic Miroslav Mach, ředitel Domažlických městských lesů spol. s r. o.  Jan Benda a František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Se správci chráněné krajinné oblasti Český les společně obnovujeme přirozenou skladbu lesů a extenzivní sady, pořádáme akce pro veřejnost. Dnes uzavřená dohoda je pokračováním naší spolupráce a je nepochybně prospěšná pro obě strany. Ochrana přírody má záruku, že se péče o vrcholové partie Českého lesa nebude měnit a my přesně víme, co máme dělat a jakou dostaneme náhradu za omezení hospodaření,“ vysvětluje Jan Benda, ředitel Domažlických městských lesů.

„Podpis této dohody potvrzuje velmi dobrou dlouhodobou spolupráci mezi našimi městskými lesy a správou chráněné krajinné oblasti Český les,“ dodává Miroslav Mach, starosta města Domažlic.

„Jedinečné lesy ve vrcholových partiích Českého lesa ukazují, jak pestré byly zdejší lesy v minulosti. V lesích rostou stromy různého druhu i stáří, ponechávány jsou staré a doupné stromy, zlomy a vývraty. Jsou domovem krásného rysa ostrovida i řady vzácných ptáků. Je to jedno z mála míst, kde ještě můžeme sledovat jedinečné přírodní divadlo. Uzavřená dohoda nám dává jistotu, že tomu tak zůstane i nadále,“ komentuje podpis dohody Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les.

Je to vůbec první veřejnosprávní dohoda, kterou státní ochrana přírody a samospráva uzavřely. Chceme, aby takových dohod a k přírodě šetrných hospodářů bylo co nejvíce. Pravidla jsou stanovena dlouhodobě, není nutné vyjednávat každý rok. V chráněné krajinné oblasti Český les jsme obdobnou smlouvu podepsali již před dvěma lety se společností Kolowratovy lesy a doufám, že další budou následovat,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Vlastníci a správci pozemků, kteří je obhospodařují, mají na podobu krajiny významný vliv. Dohody, v nichž se stanoví způsob hospodaření a zároveň finanční náhrada kompenzující jeho ztížení, mohou být pro vlastníky pozitivní motivací k šetrnému obhospodařování krajiny.  

Foto: Jiří Kadera

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt