AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Písečný rybník bude po opravě bezpečnější

Písečný rybník bude po opravě bezpečnější

Písečný rybník bude po opravě bezpečnější

18.11.2015

Rybník je součástí stejnojmenné přírodní rezervace nedaleko Kyjova.

Buduje se loviště a odtěžují se nanesené sedimenty, opravují se čelní betonové stěny s požerákem, poškozené schody a kádiště, v nezbytné míře budou vykáceny náletové dřeviny včetně pařezů.  Rekonstrukce vyjde na 2,31 milionu korun a je hrazena z Programu obnova přirozených funkcí krajiny. Rybník, který je nyní v havarijním stavu, bude po opravě bezpečnější.

 Přírodní rezervace Písečný rybník chrání mokřadní druhy a společenstva, která z naší krajiny už téměř vymizela. Opravdovou raritou je kriticky ohrožený měkkýš svinutec tenký, který je významný i z celoevropského pohledu. Zdejší populace je největší v České republice a je proto zařazena do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. 

 Předpokládaný termín dokončení prací je prosinec letošního roku. Rybník je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit zde má Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt