PF 2021

PF 2021

23.12.2020

Přejeme vše dobré v roce 2021.

I když byl rok 2020 přinejmenším zvláštní, je na místě zmínit pár pozitiv:

  • novela zákona o vodách umožní, že se aspoň malé toky budou za určitých podmínek moci ponechávat renaturaci
  • podařilo se dojednat dohodu o změně lesnického obhospodařování v jedné z našich nejcennějších evropsky významných lokalit Soutok-Podluží, která by se měla promítnout do lesního hospodářského plánu
  • byl schválen Program péče o vlka obecného
  • byly schváleny záchranné programy pro sýčka obecného, zvonovec liliolistý, koniklec otevřený, hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův, prodloužen záchranný program pro sysla obecného
  • prostředky Programu péče o krajinu byly dvojnásobné oproti předchozímu
  • kvalita předkládaných projektů v Operačním programu Životní prostředí se zásadně zlepšila
  • AOPK ČR získala spolu s dalšími partnery ocenění Natura 2000 Award za aktivity v oblasti dopravního plánování a udržitelného rozvoje v Karpatech
  • Dům přírody Ždárských vrchů začal sloužit návštěvníkům
  • AOPK ČR připravila několik desítek tipů na výlety, které seznamují s tím, jak je o naši přírodu třeba pečovat

Více se o práci AOPK ČR dozvíte již brzy v naší Ročence. Ty předchozí si můžete prohlédnout zde.

Dobrý rok 2021!

PF2021-AOPK

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt