AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Pastva v krajině – finance, zkušenosti, inspirace

Pastva v krajině – finance, zkušenosti, inspirace

Pastva v krajině – finance, zkušenosti, inspirace

28.3.2013

Reportáž ze semináře a přednášky ke stažení

V pátek 15. března proběhnul v kulturním domě v Dobroměřicích u Loun celodenní seminář zaměřený na pastvu v krajině. Akce prezentovala problematiku chovu ovcí a koz v českých podmínkách a představila nejednoho významného hosta.

V rámci tématických přednášek měli hosté možnost se seznámit s předsedou svazu chovatelů ovcí a koz (SCHOK) Ústeckého kraje Ing. Vlastimilem Slavíčkem, dále s místopředsedou celorepublikového SCHOK panem Pavlem Machem, krajským veterinářem MVDr. Milošem Soukupem, plemenářem Ing. Dvořákem, Ing. Říhovou za Agenturu pro zemědělství a venkov v Lounech, Doc. Ing. Vilémem Pavlů z České zemědělské univerzity a s mnoha dalšími významnými představiteli.

V průběhu dopoledního programu zazněly přednášky na téma veterinární předpisy, dotační tituly, péče o travní porosty či historie pastvy v severočeském regionu. Odpolední blok byl zaměřen na problematiku kontrol a kontrolních mechanizmů při chovu ovcí a koz a nechyběla ani prezentace odbytu produktů a výrobků z ovčích surovin, kterou představila Ing. Světla Studenská z o.p.s. Moravské Karpaty.  V úplném závěru byly představeny způsoby extenzivní pastvy a manipulace se stádem.

Seminář pořádala Správa CHKO České středohoří v rámci projektu LIFE+ ve spolupráci s partnery – Státním zemědělským a intervenčním fondem a SCHOK Česká republika.

 

Reportáž regionální televize

 

Program a přednášky ke stažení:

9:00                 zahájení - vedoucí SCHKO České středohoří RNDr. Jaroslav Obermajer, místopředseda

                       celorepublikového  SCHOK Pavel Mach a předseda SCHOK Ústeckého kraje Vlastimil Slavíček

9:15                 RNDr. Jana Marešová: Obnova lounských stepí pastvou – projekt LIFE+

9:30                 Doc. Dr. Ing. Vilém Pavlů: Pastva - dlouhodobá péče o travní porosty

10:00               Ing. Olga Říhová: Obnova pastvin z pohledu administrativy a dotačních titulů, netypické řešení půdních bloků

                           

11:00               MVDr. Miloš Soukup: Veterinární předpisy – právo a praxe

11:30               Ing. Milan Dvořák: Pastva v Českém středohoří, plemenná skladba stáda

11:50               Ing. Jaroslava Šamsová: Úskalí pastvy (nitrátová směrnice, havarijní plány, ochrana krajinných prvků)

 

13:15               Diskuse k dopoledním přednáškám

13:45               Ing. Světla Studenská (Moravské Karpaty, o.p.s.): Představení projektu „Karpatské louky“ zaměřeného na zlepšení

                       postavení zemědělců a podporu odbytu jejich produktů a regionální známky „Pravé valašské“

 

14:30               Ing. Jiří Novotný: SZIF - kontrolní mechanismy

15:00               Jan Hála DiS.: Extenzivní pastva a manipulace se stádem

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt