AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Odborný seminář Standard v oboru arboristika

Odborný seminář Standard v oboru arboristika

Odborný seminář Standard v oboru arboristika

5.2.2013

Seminář pořádala ve dnech 28.1. - 29.1. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s AOPK ČR.

První den byl věnován Standardům péče o přírodu krajinu, řadě A – arboristickým standardům. Byl představen samotný proces standardizace a aktuality v oblasti vývoje arboristických standardů, včetně zkušeností ze zahraničí. Kromě přednášek se uskutečnily paralelní diskuze k dalším standardům, které jsou v současnosti v počátcích vývoje. Aktuální verze standardu budou zveřejňovány na stránkách www.standardy.nature.cz  

Druhý den byl věnován metodice AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les a byla představena její aktualizovaná verze. Metodika prošla řadou revizí (např. úprava rozdělení do skupin taxonů, úprava polohového koeficientu), zároveň byla rozpracována a doplněna další témata (např. kompenzační opatření a prvky se zvýšeným biologickým potenciálem). V závěru semináře proběhla panelová diskuze moderovaná děkanem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity doc. Horáčkem.

Akce se zúčastnilo přes 200 lidí.

Sborník ze semináře je ke stažení zde. Součástí sborníku je aktualizovaná verze metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt