AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Odborný seminář DIAGNOSTIKA STAVU STROMŮ

Odborný seminář DIAGNOSTIKA STAVU STROMŮ

Odborný seminář DIAGNOSTIKA STAVU STROMŮ

29.1.2014

Ve dnech 6. - 7. 2. 2014 se v Brně uskuteční odborný seminář DIAGNOSTIKA STAVU STROMŮ s podtitulem Aktuality v oboru - Teorie versus praxe - Případové studie.

Seminář organizuje Lesnická a dřevařská fakulta Mendlovy univerzity v Brně ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

První den semináře je věnován příspěvkům jednotlivých přednášejících zahrnující např. oblasti hodnocení stavu stromů, standardy péče o přírodu a krajinu či nové přístupy v diagnostice stavu stromů. Druhý den paralelně proběhnou workshopy na vybraná témata: vizuální hodnocení stavu stromů, přístrojové metody, fytopatologický průzkum a oceňování dřevin rostoucích mimo les.

Pozvánka a program jsou k dispozici také na stránkách Ústavu nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU: http://thuja.mendelu.cz/und/?q=node/98.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt