AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Obnova rybniční soustavy nejen pro našeho největšího čolka

Obnova rybniční soustavy nejen pro našeho největšího čolka

Obnova rybniční soustavy nejen pro našeho největšího čolka

8.10.2020

Proběhla v přírodní rezervaci U Sedmi rybníků mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou.

„Jde o jeden z nejrozsáhlejších projektů na podporu a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů rybníků v Karlovarském kraji vůbec. Byla obnovena soustava pěti rybníků, opravena dvě průtočná zařízení, zpevnily se přístupové cesty a přístup k některýn rybníkům. Ačkoli chráněné území nese název U Sedmi rybníků, reálně je jich jen pět [1],“ říká Jindřich Horáček z AOPK ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.  

„Na obnovu životního prostoru zareagovali prakticky okamžitě obojživelníci. Nejvíce nás těší, že hned letos nově vytvořené vodní plochy osídlil vzácný čolek velký. Za slunečného dne je tu k vidění množství pestrobarevných vážek a dalšího vodního hmyzu v čele se silně ohroženou vážkou jasnoskvrnnou,” popisuje Miloš Holub z AOPK ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les a garant projektu.

„Přímo ve vodě se ponechaly pařezy pokácených stromů, u okrajů rybníků zůstaly hromady větví, vybudovalo se široké a mělké litorální pásmo s vodní vegetací. Vzniklo tak rozmanité prostředí. Rybníky se navíc budou jen extenzivně obhospodařovat, tak aby sloužily jako životní prostor právě pro nejohroženější druhy vázané na vodu a mokřady,” připomíná Jindřich Horáček.

“Finance jsme po mnoha letech příprav získali z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 k zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území. Obnova rybníků přišla na 21,3 miliónu korun, práce byly dokončeny v létě roku 2020,” doplňuje Miloš Holub z AOPK ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

Poznámky:

[1] V 19. století zde bylo opravdu vybudováno sedm rybníků pospojovaných kanály. Na dvou zaniklých jsou v současnosti cenné mokřady. Lokalita je chráněna jako přírodní rezervace a zahrnuje pět rybníků (Hliněný, Prostřední, Prázdný, Velký Vydýmač a Malý Vydýmač) v údolí Vonšovského potoka mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou. O samotnou přírodní rezervaci nyní pečuje Krajský úřad Karlovarského kraje. Zdejšímu území hrozilo před revitalizací významné snížení biologické rozmanitosti z důvodu degradace přírodních stanovišť a zarůstání volných vodních ploch, což je fatální zejména s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na vodní prostředí. Jde kupříkladu o vzácné vodní ptactvo jako potápka malá či kopřivka obecná, nebo o celou řadu obojživelníků jako trojice čolků horský, obecný i velký, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, rosnička zelená, skokani krátkonohý, ostronosý a zelený. Roste zde také chráněná květena, z níž lze jmenovat vachtu trojlistou, prstnatec májový nebo klikvu bahenní.

Foto Jana Rolková

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt