AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> O vlcích přehledně

O vlcích přehledně

O vlcích přehledně

9.1.2018

Zejména pro chovatele hospodářských zvířat je určen nový web, který právě dnes spustila AOPK ČR.

Zájemci na www.navratvlku.cz najdou například doporučení, jak předcházet škodám na hospodářských zvířatech, kde získat na preventivní opatření finance, i jak požádat o náhradu za ty škody, ke kterým již došlo. Zároveň se mohou seznámit s tím, jak se tato vzácná šelma na naše území znovu vrací a co to znamená pro naši přírodu. Najdou tu i odpovědi na často kladené dotazy, případně na reakce na fámy, které se objevují v médiích.

Návrat vlků do naší krajiny mnohdy vyvolává emoce, zejména u chovatelů hospodářských zvířat. V oblastech, kde se objevuje, pro ně AOPK ČR pořádá besedy, stejně jako pro myslivce, starosty i veřejnost, průběžně informuje média. Speciální webové stránky jsou další cestou, jak se se životem této vzácné šelmy seznámit. Budou se průběžně doplňovat a aktualizovat.    

Vlkovi, jeho životu a soužití s člověkem, se věnuje nedávno spuštěný tříletý mezinárodní projekt z programu Interreg  nazvaný Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině. Na programu se podílí Česká zemědělská univerzita, Ministerstvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a německé Senckenberg Museum Görlitz s organizací Lupus.

Foto: Jaroslav Vogeltanz

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt