AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

3.11.2014

Platí od 1. 11. 2014.

Novela byla provedena vyhláškou č. 222/2014 Sb. (http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/14-222.htm)

Hlavní změnou oproti dosavadnímu stavu je úprava kácení v zahradách, kdy nově platí režim kácení bez povolení pouze pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Z vyhlášky tak zmizela problémová speciální definice pro zahradu, kácení bez povolení se zúžilo pouze na ovocné dřeviny, ty však bude možné kácet bez povolení např. i u rekreačních objektů, pokud jsou v zastavěném území.

V návaznosti na novelu vyhlášky se připravuje aktualizace Metodického doporučení MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 189/2013 Sb., které vyšlo ve Věstníku MŽP 2013/8. V něm by nově měl být uveden např. seznam ovocných dřevin.

Znění vyhlášky č. 189/2013 Sb. v platném znění je dostupné např. na portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=189~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam Aktuální informace MŽP k tématu je zde: http://www.mzp.cz/cz/news_141031_vyhlaska_dreviny

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt