AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Nová výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu

Nová výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu

Nová výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu

5.1.2016

Přijímány jsou žádosti do Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Sběrným místem pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou regionální pracoviště AOPK ČR, pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ústředí AOPK ČR.

Žádosti je možné podávat do 29.1.2016. 

Více na:

http://www.dotace.nature.cz/informujeme-vas/predkladani-zadosti-do-programu-pece-o-krajinu-pro-rok-2016.html

http://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu_vyzva_2016

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt