AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Nová kategorie UNESCO pro geoparky

Nová kategorie UNESCO pro geoparky

Nová kategorie UNESCO pro geoparky

26.11.2015

Doposud nezávisle fungující mezinárodní geoparky se stanou speciální kategorií UNESCO - jako Globální Geoparky UNESCO.

Rozhodlo se o tom na 38. plenárním zasedání UNESCO v Paříži 17. 11. 2015. 

Zdánlivě formální změna zvýší atraktivitu všech geoparků a jejich návštěvnost, na druhé straně bude vyžadovat větší dohled na zachování udržitelnosti a dodržování přísných pravidel světové sítě geoparků. Zároveň UNESCO rozhodlo o podpoře geoparků prostřednictvím Mezinárodního programu pro vědy o Zemi a geoparky (IGGP - International Geoscience and Geoparks Programme).
Zvýšení prestiže se u nás týká zatím jenom Českého ráje - Globálního geoparku UNESCO. O světovou značku se rovněž uchází Národní geopark Železné hory, který podává přihlášku do světové sítě. Geoparky Český ráj i Železné hory zahrnují CHKO téhož jména, které jsou v obou případech jen jejich menší částí.

Další informace naleznete na webu národních geoparků
www.geology.cz/narodnigeoparky

webu UNESCO
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/

a na webu světové sítě geoparků
www.globalgeopark.org

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt