AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Nedaleko Turnova srazilo auto psovitou šelmu, pravděpodobně vlka

Nedaleko Turnova srazilo auto psovitou šelmu, pravděpodobně vlka

Nedaleko Turnova srazilo auto psovitou šelmu, pravděpodobně vlka

22.1.2020

Zvíře bylo nalezeno 22. ledna nedaleko silnice I/35 poblíž Turnova.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je převezli k podrobnému zkoumání expertům z České zemědělské univerzity v Praze.

„Pitva určí přesnou příčinu smrti – tou je pravděpodobně srážka s vozidlem na frekventované silnici – a odebrané vzorky podrobíme genetické analýze, aby se zjistilo, zda se skutečně jedná o vlka a z jaké populace zvíře pochází,“ vysvětluje Aleš Vorel z České zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí, který se věnuje výzkumu vlků v rámci projektu OWAD [1]. Na analýze se budou podílet i další výzkumná pracoviště.

Vlci migrují na velké vzdálenosti a dokáží uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového. Kulturní krajina hustě osídlená lidmi a protkaná silnicemi pro ně však vytváří mnoho bariér. V přírodě plní vlci důležitou roli – pomáhají totiž snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí velké škody v lesích a na polích.

 „Doprava je jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou. Vlk sražený u Turnova není prvním případem. Jenom v loňském roce byli sraženi tři vlci (v únoru v Českém Švýcarsku, další na Českolipsku, poslední pak v prosinci na Kaplicku na jihu Čech), v roce 2018 zase na dálnici D10 poblíž Mladé Boleslavi a rok předtím na dálnici D1 u Havlíčkova Brodu. Na silnicích ale nehynou jen vlci, ale i řada dalších druhů zvířat,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Všechny zájmové strany jsme o nálezu neprodleně informovali. S mysliveckým hospodářem příslušné honitby jsme domluvili souhlas s odvezením kadáveru k dalšímu výzkumu. Informovali jsme také oddělení životního prostředí městského úřadu ORP – Turnov, jelikož místo nálezu se nachází za hranicí chráněné krajinné oblasti Český ráj,“ říká Jiří Klápště z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Pokud vlci způsobí chovatelům škody na hospodářských zvířatech, stát je proplácí.  Zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád. Více na www.navratvlku.cz

Poznámky:

[1] Projekt Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné příhraniční krajině (OWAD) byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Hlavním nositelem je Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), kromě vědců z Fakulty životního prostředí ČZU se na projektu z české strany podílí Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), která má klíčovou úlohu při práci s veřejností – spravuje například webové stránky www.navratvlku.cz, které poskytují aktuální informace o vlcích, preventivních opatřeních na ochranu stád a možnostech podpory chovatelů. Za německou stranu je projektovým partnerem Senckenbergská přírodovědná společnost zastoupená Muzeem pro přírodovědu ve Zhořelci (Museum Görlitz).

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt