AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Náklady obvyklých opatření - aktualizace

Náklady obvyklých opatření - aktualizace

Náklady obvyklých opatření - aktualizace

30.8.2019

Ke změně došlo v oblasti zeleně rostoucí mimo les.

Na základě úkolu od Ministerstva životního prostředí přistoupila Agentura ochrany přírody a krajiny k aktualizaci Nákladů obvyklých opatření (NOO) pro rok 2020.

Současné platné NOO jsou k dispozici např. zde a slouží zejména k posuzování efektivity vynakládaných finančních prostředků u záměrů podporovaných z dotačních programů z rezortu životního prostředí v oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu.

V případě zájmu lze podněty k aktualizaci zaslat na email: martina.kobylakova@nature.cz v termínu do 18. 9. 2019.


Autor snímku: Martin Klaudys

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt