AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Náklady obvyklých opatření - aktualizace 2021

Náklady obvyklých opatření - aktualizace 2021

Náklady obvyklých opatření - aktualizace 2021

22.9.2020

Své náměty můžete zasílat do 10. října 2020.

Na základě pokynu od Ministerstva životního prostředí přistoupila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR k aktualizaci Nákladů obvyklých opatření (NOO) pro rok 2021.

Prosíme o zaslání případných námětů do 10.10.2020 na adresu jirina.hejdova@nature.cz s předmětem zprávy "aktualizace NOO 2021". Do připomínky uveďte, o který list NNO a kterou položku se jedná, a napište zdůvodnění, proč změnu navrhujete. 
Děkujeme za spolupráci.

Současné platné NOO jsou k dispozici zde a slouží zejména k posuzování efektivity vynakládaných finančních prostředků u záměrů podporovaných z dotačních programů z rezortu životního prostředí v oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu. Cílem je zajištění efektivního vynakládání finančních prostředků.


Autor snímku: Zuzana Růžičková

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt