AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Na třech místech České republiky byly sečteny vydry

Na třech místech České republiky byly sečteny vydry

Na třech místech České republiky byly sečteny vydry

22.2.2013

Každoroční zimní sčítání proběhlo letos na třech místech – v Orlických horách, Beskydech a na Šumavě v povodí Blanice.

Sčítání organizuje ve spolupráci s dalšími odborníky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, v terénu se většinou při takové akci pohybuje 5-10 „stopařů“.

„Pro sčítání jsou potřeba vhodné podmínky – čerstvý sníh, alespoň částečně zamrzlé potoky a rybníky a také rychlá koordinace všech zúčastněných. Výhodou zimního stopování je to, že poskytuje poměrně přesný odhad počtu vyder ve sledované oblasti. Máme tak k dispozici data o vydřích hustotách v různých typech prostředí. Ta se pak využívají třeba pro zpracovávání odborných posudků k žádostem o náhradu škod způsobených vydrou na rybách. Při stopování lze získat také údaje o struktuře populace, protože podle stop je možné odlišit samostatné dospělé vydry od samic s mláďaty. Příležitostně stopování odhalí i další důležité informace – kupříkladu jestli zvířata se zvířata využívají určitý most či propustek, o jehož průchodnosti panují pochybnosti,“ vysvětluje Jitka Větrovcová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Sčítání probíhá ve vybraných oblastech vždy na území o velikosti 10 x 10 km. Na této ploše byly letos v Orlických horách zaznamenány tři dospělé vydry a 2 mláďata. Na Šumavě stopování odhalilo v daném čtverci tři dospělé vydry a v Beskydech v povodí Rožnovské Bečvy pak 7 dospělých a 4 mláďata.

Zjištěné vydří hustoty odpovídají danému typu prostředí, které jednotlivé oblasti reprezentují. Letošní výsledky ukazují na mírný pokles početnosti v oblasti Šumavy (což však může představovat pouze meziroční variabilitu) a naopak na nárůst početnosti v Beskydech (zde byl sledovaný čtverec v době posledního stopování před 7 lety ještě na okraji populace, momentálně již je ale vydrami plně osídlen). V Orlických horách bylo letos sčítání provedeno poprvé a proto zatím dlouhodobější srovnání není možné.

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt