AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Na Rejvízu se pečlivě zvažuje ochrana každého stromu

Na Rejvízu se pečlivě zvažuje ochrana každého stromu

Na Rejvízu se pečlivě zvažuje ochrana každého stromu

31.10.2018

Zatímco v hospodářských lesích je snahou lesníků kůrovcem napadené stromy vytěžit a odvézt, v přirozených smrčinách v rezervaci je tomu jinak.

Kůrovec je zde součástí přírodního dění, a proto se proti němu na většině území nezasahuje. Zásahy, jejichž cílem je zamezit šíření kůrovce mimo rezervaci, probíhají pouze v jejích okrajových částech, které nejsou zamokřené či podmáčené a kde smrkové porosty nejsou přirozené.

„S vlastníky lesa řešíme doslova každý strom, aby byl dopad na zdejší přírodu co nejmenší. Kombinujeme různé přístupy podle toho, o jak cenný porost se jedná. Ty stromy, odkud kůrovec již vyletěl, necháváme stát. V místech s přirozených charakterem se čerstvě napadené silnější stromy, které jsou pro les důležité stojící i po odumření, odkorňují nastojato. Slabší stromy nebo stromy podél stezek, které mohou ohrožovat návštěvníky, se kácí a ošetřují proti kůrovci chemickým přípravkem. Na více než třech stovkách hektarů národní přírodní rezervace jsou takových stromů maximálně dvě stovky,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.  

„Odkorněné stromy se velmi pomalu rozkládají a dřevo zůstává po dlouhou dobu sterilní. Chemická asanace napadených stromů umožňuje zachovat ležící kmeny v kůře, což je velmi důležité pro organismy, které mrtvé dřevo následně kolonizují a právě na kmenech s kůrou nacházejí příhodné prostředí. Všechno dřevo samozřejmě zůstavá na místě, aby dalo základ novému lesu,“ dodává Petr Šaj.

Protože hrozí pád kůrovcových souší, AOPK ČR žádá návštěvníky Rejvízu, aby se na území rezervace pohybovali pouze po značených stezkách.

Ve vybraných místech rozpadajících se porostů budou AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky a Lesy ČR, s. p. pokračovat ve výsadbách jedlí a buků, které na tato stanoviště patří.

Použití insekticidu v množství přibližně 0,05 litru na jeden strom (tj. 2,6 g účinné látky) je postup, který je v okrajových zásahových částech rezervací z pohledu ochrany přírody při pečlivém zvážení všech potenciálních rizik z dlouhodobého pohledu nejméně problematickým řešením. Zatímco chemický přípravek působí pouze přibližně 5-7 týdnů, dřevo se rozkládá déle než 50 let. Chemická asanace se samozřejmě nepoužívá na místech, kde by hrozil kontakt použitého přípravku s vodou.

Foto: Petr Šaj

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt