AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

14.2.2020

Jejich aktualizaci připravila AOPK ČR.

Náklady obvyklých opatření slouží k stanovování výše příspěvků pro vlastníky a nájemce a k posuzování žádostí a projektů v rámci dotačních programů podporujících péči o přírodu a krajinu. Jejich cílem je zajištění efektivního vynakládání finančních prostředků. Aktuálně jsou NOO členěny na deset tematických oblastí: lesnická opatření, vodní ekosystémy, zemědělské činnosti, zeleň rostoucí mimo les, podpora druhů, invazní druhy, návštěvnická infrastruktura, neživá příroda, plány péče a geodetické práce.

Aktualizované NOO jsou k dispozici zde

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt