AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Ministr Brabec otevřel v CHKO Žďárské vrchy nový Dům přírody

Ministr Brabec otevřel v CHKO Žďárské vrchy nový Dům přírody

Ministr Brabec otevřel v CHKO Žďárské vrchy nový Dům přírody

25.6.2020

Pro veřejnost se Dům přírody Žďárských vrchů plně otevře od začátku letních prázdnin.

Krátká u Sněžného, 25. června 2020 – Ministr Richard Brabec dnes slavnostně zahájil provoz devátého Domu přírody v České republice. Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného ministr Brabec otevřel společně s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem a dalšími hosty.

„Dům přírody návštěvníkům nenabídne jen expozici, ale také ekovýchovné programy, prezentace regionálních produktů a tradičních řemesel, přednášky, výlety, výstavy, projekce a tvůrčí dílny - a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Těší mne, že ochrana přírody se neuzavírá sama do sebe, ale pomáhá posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí. Podobné projekty jako dnes otevřený Dům přírody Žďárských vrchů přispívají k rozvoji šetrného turismu v chráněných územích po celé ČR,“ konstatuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dům přírody Žďárských vrchů se otevírá v roce, kdy zdejší chráněná krajinná oblast slaví padesát let od svého vzniku. Památkově chráněný statek a stodola byly upraveny v tradičním duchu – střecha z modřínového šindele, vápenné omítky či dřevěné a cihlové podlahy. V přízemí vznikla trvalá expozice na téma „Proměny krajiny“, podkroví je přizpůsobeno ke vzdělávání a ekologické výchově. Ve venkovní části je vybudována venkovská zahrada s nově založeným sadem z ovocných odrůd stromů. O přírodě Žďárských vrchů byl také natočen 3D film, desítka videospotů a animací [1]. Provozovatelem Domu přírody bude Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s Chaloupky o.p.s.

„Otevření Domu přírody Žďárských vrchů je součástí iniciativy Pojďte s námi do přírody [2], kterou jsme letos zahájili. Návštěvníkům chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda rozmanitá. Rádi bychom, aby se také dozvěděli, co dělat proto, aby taková zůstala i v budoucnu. Domy přírody, stejně třeba jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny, pomohou návštěvníkům poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“ doplňuje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

„Dům přírody dostala chráněná krajinná oblast tak trochu ke kulatým narozeninám. Jsme rádi, že se tomuto jedinečnému místu podařilo vdechnout nový život. Věřím, že skloubení historického objektu a moderní expozice a programů ocení i návštěvníci,“ konstatuje Jozef Zetěk, zástupce provozovatele Domu přírody.

Cílem programu Dům přírody, který postupně realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť moderních návštěvnických středisek. Dům přírody Žďárských vrchů je devátým návštěvnickým střediskem, které bylo v tomto programu otevřeno [3].

IMG_0572 IMG_0578

IMG_0594


Poznámky:

[1] Celkové náklady na realizaci Domu přírody Žďárských vrchů byly 36 741 661,00 Kč, z evropských financí - Operačního programu Životní prostředí - bylo poskytnuto 32 503 552,64 Kč, zbytek pak ze zdrojů MŽP a AOPK ČR.  Investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

[2] Více na www.snamidoprirody.cz.

[3] Domy přírody jsou moderní návštěvnická střediska ve zvláště chráněných územích, určená pro veřejnost. V programu Dům přírody, který realizuje AOPK ČR, jich bylo doposud otevřeno 8 (DP Moravského krasu, DP Litovelského Pomoraví, DP Slavkovského lesa – investor AOPK ČR, DP Poodří, DP Třeboňska, DP Blaníku, DP Českého lesa, DP Českého ráje – nestátní investoři), Dům přírody Žďárských vrchů je devátý. V tomto programu je také zapojeno 8 menších informačních středisek CHKO (IS CHKO Křivoklátsko, IS CHKO Český ráj, IS CHKO Bílé Karpaty, IS CHKO Beskydy, IS CHKO Litovelské Pomoraví, IS CHKO Blanský les, IS CHKO Moravský kras, IS CHKO Jeseníky).

Více na www.dumprirody.cz.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt